w dniu 16 maja 2024 odbyło się "Szkolenie z zakresu ESG dla branży złomowej", zorganizowane przez IPHGZ. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, które jest niezwykle istotne w branży złomowej.