25 kwietnia 2024 roku w Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPHGZ. Istotnymi kwestiami poruszonymi podczas wydarzenia było uchwalenie sprawozdań z minionego roku oraz planów działania na 2024, wybranie nowych członków Rady Izby. Prezesem Rady Izby został p. Piotr Ślusarz, 1-szą Wiceprezes p. Agnieszka Rozmus-Rowińska, a 2-gim Wiceprezesem p. Andrzej Duda. Serdecznie gratulujemy. Warto również wspomnieć o przegłosowanych zmianach w Statucie IPHGZ, w Kodeksie Dobrych Praktyk oraz o zbliżającym się szkoleniu ESG. Dziękujemy serdecznie uczestnikom i naszym sponsorom wydarzenia za przybycie.