Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taka działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe oraz firmy z otoczenia biznesu tj. wytwórcom stali, producentom maszyn, urządzeń i pojazdów, usługodawców, a także podmiotów prowadzących działalność związaną z gospodarką złomem z zagranicy.

Roczna opłata członkowska wynosi:
Dla członka zwyczajnego - 5000,00 PLN + 1000,00 PLN jednorazowe wpisowe
Dla członka nadzwyczajnego - 2500,00 PLN+ 1000,00 PLN jednorazowe wpisowe
Dla członka stowarzyszonego - 5000,00 PLN + 1000,00 PLN jednorazowe wpisowe

Do uzyskania członkowstwa w Izbie,
niezbędne jest wypełnienie niniejszej deklaracji oraz ankiety, następnie ich wysłanie na nasz adres:

Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4,  Warszawa