Pozwy zbiorowe mają być osiągalne dla przedsiębiorców i poszkodowanych w wypadkach.

Rząd, po sześciu latach funkcjonowania postępowania grupowego ma zamiar przyśpieszyć tę procedurę a także bardziej ją upowszechnić.

Please login or register to see the article.

Jak donosi Eurofer, wzrost produkcji w sektorach stalochłonnych napędzany jest głównie przez rosnącą konsumpcję nabywców indywidualnych.

W pierwszym kwartale 2016 roku produkcja w sektorach stalochłonnych w UE  wzrosła o 1,8 proc. rok do roku. To dzięki łagodnej zimie, która pozwoliła na prowadzenie prac budowlanych. Rosła także produkcja w segmencie samochodowym.

Please login or register to see the article.

Jak donosi Eurometal, przez pierwsze pięć miesięcy tego roku zanotowano przez Europejskich dystrybutorów stali wyraźny wzrost dostaw. Jeżeli chodzi o wyroby płaskie przekazywane przez centra serwisowe wzrost sięgnął średnio w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. 10 proc., licząc rok do roku. Rozmiar zapasów europejskich stalowych centrów serwisowych, określona jako zdolność do pokrycia dziennego zapotrzebowania, na koniec maja spadła do 64 dni (66 dni w analogicznym okresie 2015 r.). W przypadku wyrobów długich wzrost dostaw sięgnął średnio 8proc., rok do roku. Jeżeli chodzi o rury i stal nierdzewną - 4 proc.

źródło:puds.pl

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest do pobrania bilans i struktura przychodu złomu za kwiecień 2016 roku.

Plik do pobrania w zakładce bilans złomu.

IPHGZ

Huta ISD Częstochowa, znów stawia na Polskę. Trzy lata temu, w Częstochowie grupa zamknęła elektryczną stalownię i zaczęła sprowadzać z Alaczewska na Ukrainie, slaby, półwyroby do walcowania blach. Powodem zamknięcia elektrycznej stalowni były bardzo wysokie koszty energii. Z załogi, która liczyła około 3000 osób, odeszła ponad połowa. Konflikt za naszą wschodnią granicą doprowadził do problemów z dostawami z Alczewska. Bohdan Baszuk, prokurent ISD Huty Częstochowa, zapewnia, że uruchomili stalownię w Częstochowie i zamierzają ją utrzymać. A tym samym pracę ponownie może znaleźć co najmniej 200 osób.


źródło:wnp.pl

Uprzejmie informujemy, że Rada Izby postanowieniem z dnia 8 czerwca 2016 roku podjęła decyzję o przyjęciu w poczet członków IPHGZ przedsiębiorstwa LEBAL S.A.

Serdecznie gratulujemy
IPHGZ

W dniu 22 czerwca 2016 roku w Zakopanem, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPHGZ, w którym udział wzięli przedstawiciele firm Członkowskich, jak również i zaproszeni goście. Zgodnie z porządkiem obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie Izby z działań w 2015 roku oraz uchwalony budżet na 2016 roku i plan działania, odbyły się również wybory do Rady Izby, w skład, której weszli następujący Członkowie: Pan Krzysztof Bilkiewicz, Pan Tadeusz Rutkiewicz, Pan Przemek Matulka, Pan Andrzej Duda, Pan Krzysztof Krogulec, Pan Piotr Gluźniewicz, Pani Agata Waszczak, Pan Waldemar Marek, Pan Piotr Sikora, Pan Jan Matynia, Pan Lars Ibsen, dziękujemy serdecznie uczestnikom za udział a nowej radzie gratulujemy i życzmy sukcesów.

IPHGZ

Dane z pierwszych miesięcy 2016 roku pokazują niewielki wzrost krajowego zużycia stali, a przy spadku rodzimej produkcji o 4 proc. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podaje, że wytwórcy stali prognozują dalszy wzrost popytu, co powinno przełożyć się zarówno na wyższy poziom produkcji, jak i cen. Jak zapowiada Izba, w tym roku polska gospodarka zużyje ponad 12,5 mln ton stali. Dane oparte są m.in. na ocenie koniunktury w branżach zużywających najwięcej wyrobów hutniczych - głównie w budownictwie, a także w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym czy artykułów gospodarstwa domowego. O ile wyniki pierwszego kwartału nie pokazują jeszcze tendencji wzrostowych w zakresie produkcji, o tyle kwiecień przyniósł wyraźne ożywienie, zarówno jeżeli chodzi o poziom popytu, jak i ceny, które wyraźnie drgnęły. Spadek produkcji stali w pierwszym kwartale odnosi się nie tylko Polski. Światowa produkcja była mniejsza o 3,6 proc., w Unii Europejskiej wytworzono o 7 proc. mniej stali, a w Chinach 3,2 proc. mniej. Chiny, wykorzystują obecnie swoje zdolności produkcyjne zaledwie w 60 proc., co determinuje sytuację na globalnym rynku stali. Swoje nadwyżki Chiny umieszczają w różnych częściach świata. W ciągu ostatnich siedmiu lat czterokrotnie zwiększyły swój eksport stali ogółem, a wzrost eksportu do krajów UE był sześciokrotny. W pierwszym kwartale tego roku chiński eksport stali wzrósł o kolejne 8 proc. HIPH podaje, że polskie hutnictwo działa na konkurencyjnym rynku, stąd na pierwszym planie dla branży jest zapewnienie takich samych warunków działania, jakie mają huty w innych krajach UE. Jednym z kluczowych parametrów są ceny energii, w Polsce blisko dwukrotnie wyższe niż w Niemczech, mimo wprowadzenia w ubiegłym roku rozwiązań wspierających przemysł energochłonny. Hutnicy uważają, za korzystną dla branży np. będącą w trakcie nowelizacji ustawę o efektywności energetycznej, która m.in. zmniejszy obciążenia związane z audytami energetycznymi oraz obniży koszty tzw. białych certyfikatów. Krytykują natomiast wstępny projekt nowelizacji prawa wodnego, którego przyjęcie oznaczałoby dla przemysłu znaczący wzrost kosztów za korzystanie z wody.

źródło:wnp.pl

W dniu 22 czerwca 2016 roku w Zakopanem, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPHGZ, w którym udział wzięli przedstawiciele firm Członkowskich, jak również i zaproszeni goście. Zgodnie z porządkiem obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie Izby z działań w 2015 roku oraz uchwalony budżet na 2016 roku i plan działania, odbyły się również wybory do Rady Izby, w skład, której weszli następujący Członkowie: Pan Krzysztof Bilkiewicz, Pan Tadeusz Rutkiewicz, Pan Przemek Matulka, Pan Andrzej Duda, Pan Krzysztof Krogulec, Pan Piotr Gluźniewicz, Pani Agata Waszczak, Pan Waldemar Marek, Pan Piotr Sikora, Pan Jan Matynia, Pan Lars Ibsen, dziękujemy serdecznie uczestnikom za udział a nowej radzie gratulujemy i życzmy sukcesów.

IPHGZ

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest do pobrania bilans i struktura przychodu złomu za marzec 2016 roku.

Plik do pobrania w zakładce bilans złomu.

IPHGZ

SubcategoriesPrzypominamy, że w dniu 23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która wprowadza wiele istotnych zmian w gospodarce odpadami tym samym w gospodarce złomem.

Newsletter


Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top
JSN Megazine 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework