W dniach 22-24 maja 20223 roku przedstawiciele naszej Izby wraz z rekordową liczbą 1500 uczestników wzięli udział w Konwencji Amsterdamskiej BIR.

Please login or register to see the article.