Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby, pdczas ktrórego były podejmowane zagadnienia związane z bieżącą działalanością IPHGZ, wstępnie zostal ustalony termin kolejnego spotkania członków IPHGZ, po wakacjach na październik 2023 roku.