W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie grupy roboczej członków naszej Izby ds. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podczas spotkania oprócz wiodącego zaganienia wraków samochodowych i ich recyklingu, a także destrukcyjnym wpływem i znaczeniem szarej strefy dla tego rodzaju działalności, przekazano wiele cennych uwag dotyczących problemów, niejasności i wątpliwości związanych z jego działaniem. Przedstawiono pomysły, jak można temu zaradzić. Burzliwą dyskusję wywołał temat odpadów niebezpiecznych, ich niezrozumiałej klasyfikacji i sposobów ich utylizacji.