w dniu 4 marca 2021 r odbyło sie w formie wirtualnej kolejne spotkanie Członków Rady Izby, podczas którego omawiane były zaganienia bieżące działań Izby, w szczególnosci ustalenia grup roboczych, termin Walnego Zgromadzenia został ustalony na dzień 17 czerwca 2021 r,  ale jego forma została jeszcze nie potwierdzona.