w dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Izby, podczas którego omawiane były zagadnienia kolejnych działan Izby w obszarze EoW oraz postulatów poprawy prowadzenia działalności gospodarczej z których wynika że przed Izbą w bieżącym roku stoją duże wyzwania programowe.