Informujemy, że w dniu 5 września w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014, która wchodzi w życie dopiero po 12 miesiącach od daty jej ogłoszenia.