Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Tekst Ustawy w załączeniu.
IPHGZ