Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedz z Ministertwa Finansów w sprawie pisma dotyczącego  naszych uwag do ustawy o VAT , do pobrania