Otrzymaliśmy pismo z Ministertwa Środowiska w sprawie trwających konsultacji społecznych do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, uwagi proszę zgłaszać do 5 lipca 2011 do IPHGZ, do pobrania projekt