Sprzedaż złomu to kiepski biznes? „Możemy nieźle zarobić i pomóc ratować Ziemię”

- Sprzedając zużyte metalowe dobra do punktu skupu uwalniamy ich potencjał ekologiczny do ponownego zagospodarowania, czyli odzysku i recyklingu - mówi Piotr Ślusarz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem. - więcej  Sprzedaż złomu to może być niezły biznes (opolska360.pl)

Please login or register to see the article.