Miło nam poinformować, że w spotkaniu grupy roboczej ERA WG, które odbyło się dnia 15 listopada 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie,  brał udział Prezes naszej Izby p. Piotr Ślusarz, spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych działań w obszarze legislacyjnym EURIC, istotych z punkt widzenia branży surowcowej.