W dniu 23 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Izby, na którym zostały omówione bieżące działania IPHGZ, m.in. dot. korespondencji z KZR INiG, ograniczeń eksportu i wsparcia branży w obszarze wysokich cen energii elektrycznej, dyskutowano również nad przygotowaniem Izby do tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków.