Miło nam poinformować, że w dniu 24 września 2020 roku, w tych niecodziennych warunkach - w maseczkach oraz z zachowaniem przepisowej odległości, w warszawskim Hotelu Airport Okęcie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPHGZ. Po otwarciu obrad i dopełnieniu wszelkich formalności powodujących stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia podjęto szereg uchwał, m.in. zatwierdzenie sprawozdań Rady Izby za 2019 rok, rocznego budżetu i kierunków działania na rok 2020, a także udzielono absolutorium Członkom Rady Izby z wykonania obowiązków w 2019 roku. Dokonano również zmian Statutu oraz zmian zapisów w Kodeksie Dobrych Praktyk IPHGZ, a wreszcie przede wszystkim wybrano nowe władze Izby. Prezesem Rady został wybrany Pan Andrzej Duda, 1, Wiceprezesem Pani Agnieszka Rozmus-Rowińska, a 2. Wiceprezesem Pan Artur Kozieł.

Nowo wybranej Radzie serdecznie gratulujemy!
Ustępującej Radzie oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!