w dniu 25 czerwca 2020 roku, odbyło się posiedzenie Rady Izby w formie wideokonferencji, członkowie posiedzenia zatwierdzili sprawozdanie finansowe i  meytoryczne Izby za rok 2019 oraz rekomendowali kierunki pracy Izby wraz z budżetem na 2020 rok, uchwałą zostało zwołane Walne Zgroiamdzenie Członków na dzień 24 września 2020 roku.