odzysk metali

 • Dynamiczny wzrost produkcji stali w Polsce

  W Polsce wyprodukowano 910 tys. ton stali i był to wzrost o 18,1 proc. w porównaniu w rokiem ubiegłym. Biorąc pod uwagę całe 8 miesięcy roku wzrost jest jeszcze większy i wynosi 19,2 proc. (produkcja wzrosła do 6,941 mln ton).


  Produkcja stali rośnie na całym świecie.

  Według World Steel Association w sierpniu wyprodukowano na świecie 143,6 mln ton stali - o 6,3 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.

  W Unii Europejskiej wyprodukowano 12,622 mln ton, co oznacza wzrost o 3,6 proc. Licząc 8 miesięcy roku produkcja w Unii Europejskiej wzrosła o 4,3 proc.

  Niemcy zwiększyły produkcję o 3,3 proc., do 3,629 mln ton. W ciągu 8 miesięcy wzrost wyniósł 2,1 proc.
  Ponad piętnastoprocentowy wzrost odnotowano we Francji – produkcja sięgnęła 1,135 mln ton. Biorąc pod uwagę 8 miesięcy wzorst jest równie wysoki i wynosi 11,5 proc.
  We Włoszech 1,093 mln ton to niemal taki sam stan jak przed rokiem. Licząc 8 miesięcy roku produkcja we Włoszech wzrosła o 1,7 proc.
  W Hiszpanii 1,092 mln ton to spadek o 2,7 proc. Hiszpania w czasie 8 miesięcy odnotowała wzrost o 2,2 proc.

  Wysokie, dwucyfrowe spadki miały miejsce w Czechach i Słowacji, gdzie wyprodukowano odpowiednio 363 tys. ton i 354 tys. ton.

  W Rosji produkcja spadła do 5,6 mln ton, a na Ukrainie do 1,8 mln ton.
  W skali 8 miesięcy spadek w Rosji jest mniejszy, wynosi 1 proc., a na Ukrainie znacznie większy, sięga 13,9 proc.

  Turcja w sierpniu i w ciągu 8 miesięcy roku zanotowała trzynastoprocentowy wzrost. Produkcja wyniosła odpowiednio 3,182 mln ton i 24,742 mln ton.

  Iran notuje piętnastoprocentowe wzrosty w obu okresach. Produkcja to 1,75 mln ton i 13,447 mln ton.

  W Stanach Zjednoczonych sierpień na wzroście 6,3 proc., ale całe 8 miesięcy mniej dynamiczne, wzrost tylko 2,4 proc. W tonach oznacza to produkcję odpowiednio7,064 mln i 54,704 mln.

  W Chinach wzrost produkcji w sierpniu wyniósł 8,7 proc. (do 74,594 mln ton), a w czasie 8 miesięcy sięga 5,6 proc. (do 566,405 mln ton).
  W Indiach wyprodukowano w sierpniu 8,474 mln ton, o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem, a od początku roku 66,459 mln ton, wzrost 0 5,1 proc.
  W Japonii produkcja spada – w sierpniu o 2 proc. (do 8,731 mln ton), a od początku roku o 0,4 proc. (do 69,644 mln ton).
  Korea Południowa zwiększa produkcję. W sierpniu osiągnęła 6,16 mln ton, co oznacza wzrost o 4,9 proc., a w czasie 8 miesięcy 47,012 mln ton – wzrost o 3,7 proc.

  W sierpniu wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 72,2 proc. i wzrosło rok do roku o 3,3 punkta procentowego. W porównaniu z lipcem tego roku było jednak o 0,2 pp mniejsze.

  źródło: wnp.pl

 • Nowa ustawa o odpadach powodem niepokoju branży złomowej

  Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland uważa, że deklarowane przez projektodawców „uszczelnienie”  systemu  dla odpadów komunalnych, dotknie przedsiębiorstwa działające poza obszarem odpadów komunalnych takie jak CMC.  

 • Nowe zasady postępowania ze złomem

  Od 31 grudnia 2018 r., zgodnie z Rozporządzenim Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali, zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad postępowania ze złomem. 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

  Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 04.01.2017 r. pod poz. 19.

 • Split payment metodą na uszczelnienie systemu VAT

  Zdaniem rządu nowy mechanizm split payment ma zahamować wyłudzanie podatku VAT.


  Oszustwa przy rozliczaniu VAT bardzo obciążyły branżę stalową w ubiegłych latach. Rynek wrócił do równowagi po odwróceniu rozliczania VAT - zamiast rozliczania podatku na każdym etapie handlu, płacił go tylko ostateczny odbiorca, który przerabiał stal na gotowe wyroby, maszyny czy urządzenia, stosował ją na budowie.
  Obecnie rząd wprowadza nowy mechanizm, który ma na celu zahamowanie procederu wyłudzania podatku VAT. Split payment oznacza w praktyce, że pieniądze przeznaczone na VAT w ogóle nie trafią do firmy, tylko na specjalne konto, przeznaczone na rozliczanie tego podatku i pobranie ich stamtąd będzie możliwe tylko za zgodą urzędu skarbowego.
  Wprowadzenie tego rozliczenia na razie jest dobrowolne, ale możliwe, że z czasem, jeżeli udowodni ono swoją skuteczność, a urzędy skarbowe będą w stanie sprawnie kierować tym systemem, rozwiązanie to nie stanie się obowiązkiem i zastąpi odwrócenie VAT.

  Dla budżetu jest to jednak problem, ponieważ musi długo czekać na VAT, zamiast zbierać go na każdym etapie drogi od huty do końcowego użytkownika.

  „Jest to także duże utrudnienie dla hut, które kupując surowiec płaciły VAT, a sprzedając stal już wchodziły w system, w którym ten podatek, a więc i system odzyskiwania go nie działały i na zwrot VAT musiały czekać kilka miesięcy” - Podkreśla Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu

  Zdaniem Iwony Dybał (prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) byłby to niepotrzebny ruch. - Funkcjonujące w handlu wyrobami hutniczymi odwrócone obciążenie w rzeczywistości skutkuje tym samym, czyli eliminuje ryzyko wyłudzania podatku VAT. Zostało ono dobrze przyjęte przez rynek, wyeliminowało proceder transakcji karuzelowych i nie widzimy w chwili obecnej potrzeby zmieniania tego stanu rzeczy – dodaje.

  Ponadto, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali dodaje: „przy dzisiejszych zasadach rozliczania podatków, firmy płacą VAT po stosownych odliczeniach. Przy wprowadzeniu podzielonej płatności, będą musiały zwracać się do Urzędu Skarbowego o zwrot i czekać 60 lub 90 dni na jego zwrot. Ta forma rozliczeń w sposób bardzo istotny pogorszy płynność finansową firm i spowoduje konieczność dodatkowego finansowania zewnętrznego co oczywiście wpłynie na rentowność prowadzonej działalności”.W praktyczne więc, oznacza to zamrożenie części funduszy firmy.

  źródło: WNP.pl

 • Sponsorzy Walnego Zgromadzenia 2019

  Pragniemy poinformować o sponsorach Walnego Zgromadzenia Członków IPHGZ, które odbędzie się 30 maja 2019 r. w Kazimierzu Dolnym, a są nimi firmy: Meiller Polska Sp. z o.o., Pakiet Sp. z o.o. Sp. K. oraz Bax Baumaschinen Sp. z o.o. 

   

  LOGO M   LOGO PLOGO B

 • Spotkanie członków IPHGZ w Łodzi

  Dnia 28 lutego 2019 roku odbyło się Spotkanie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, w którym wzięło udział ponad 80 osób. Wydarzenie miało miejsce w Hotelu Holiday Inn w Łodzi.

 • VII Posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce"

  W dniu 25 września 2018 roku po raz kolejny braliśmy czynnie udział w VII posiedzeniu Grupy Roboczej ds. projektu "Zielona stocznia w Polsce".

Przypominamy, że w dniu 23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która wprowadza wiele istotnych zmian w gospodarce odpadami tym samym w gospodarce złomem.

Newsletter

I agree with the Terms and Conditions and the Privacy policy

Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48 660 431 640
Go to top
JSN Megazine 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework