Pragniemy poinformować, że w dniu 17 grudnia 2020 roku, odbyło się wirtualne spotkanie grupy roboczej Czloków IPHGZ ds. "End of waste", na którym omówiono prawne aspekty dotyczące branży złomowej i hutniczej w kontekscie utaty statusu odpadu. Przedstawono aktualne projekty, nad którymi prowadzone są prace rządu. Dyskutowano nad możliwościami złożenia propozycji  wypracowania nowej strategii odpadowo-surowcowej dla branży złomowej. Jednym z głównych zagadnień było rozporządzenie o utracie statusu odpadów. Decyzje o wsparciu działań w obszarze wyoderębnienia nowej kategorii surowców wtórnych podejmie Rada Izby na najbliższym posiedzeniu. Kolejne spotkanie grupy zaplanowane jest na styczen 2021 roku.