Za nami kolejne wideo-spotkanie grupy IPHGZ ds. EoW, podczas którego dyskutowane były zagadnienia związane z obecnie funkcjonującym systemem potwierdzania przyjmowanych odpadow w BDO, nowego prawodastwa z zakresu magazynowania odpadów oraz zebraania postulatów w ramach progarmu `Ministra Rozwoju w obszarze poprawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

Kolejne spotkanie juz w lutym