W dniu 1 lipca 2014 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska robocze spotkanie zainteresowanych środowisk - pracami nad projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w załączeniu najnowszy projekt ustawy do pobrania.