Rozmowa o obecnej sytuacji na rynku złomu z Prezesem Izby Waldemarem Markiem oraz Panem Przemysławem  Olesiem Prezesem firmy Olmet.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku złomu?
 Sytuacja na rynku złomu jest bardzo trudna - mamy do czynienia z poważnym spadkiem cen. Ceny złomu kształtowane są obecnie na podstawie zapotrzebowania, konsumpcji hut i firmy złomowe muszą się temu całkowicie podporządkować - nie mają już żadnej możliwości kształtowania cen. Zauważmy, że jest to trend ogólnoeuropejski - na rynku europejskim firmy złomowe muszą radzić sobie z korektą cen na poziomie 15-25 EUR, w Polsce sytuacja wygląda podobnie - korekty sięgnęły 100 PLN - komentuje Waldemar Marek, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem.
Ceny złomu od początku tego roku spadły już o 20% - dodaje Przemysław Oleś, Prezes OLMETu, jednej z największych firm złomowych w kraju. - Przewiduję, że najbliższe miesiące przyniosą kolejne obniżki cen.

Please login or register to see the article.