W dniu 24 września 2008 roku w Warszawie w siedzibie IPHGZ, odbyło się posiedzenie Rady Izby, podczas którego Rada Izby podjęła uchwałę o przyjęciu nowych firmy Członkowskich:
BSK RETURN

OLMET

MAREX,  obecnie Izba liczy 40 Członków.
Po posiedzeniu Rady Izby odbyło sie szkolenie dla Członków Izby zorganiozwnie przy udziale firmy Coface Poland Factoring  z tematyki "Zabezpieczenie ryzyka braku zapłaty oraz płynności w przedsiębiorstwie", a następnie prezentacja firmy SW RENT z otocznia binesu.