Z uwagi na trwające konsultacje społeczne udostępniamy Państwu stanowisko Izby wobec projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza przyjecia  odpadów metali, do pobrania.