Podczas tegorocznych targów Poleko w Poznaniu w dniu 29 października 2008 roku Prezes Izby Pan Piotr Gluźniewicz na Konferencji –Forum Recyklingu wygłosił referat  na temat „Branża złomowa w systemie recyklingu ZSEE”.

Please login or register to see the article.