Z uwagi na trwające konsultacje społeczne dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami prezentujemy wypracowne stanowisko IPHGZ wobec powyższego projektu, zostało ono wysłane w imieniu Członków IPHGZ do resortu środowiska.