Oto kolejny darczyńca wspierający nasze październikowe spotkanie w Krakowie - Convera Europe S.A. z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy wdzięczni.