Nowy unijny zakaz zabije nasze firmy w ciągu dwóch lat.

Według branży złomowej rozważane przez Unię Europejską ograniczenia eksportu złomu nie mają sensu, bo i tak nie mamy jak go przetworzyć – w UE jest za mało pieców elektrycznych. - Przybędzie ich za 10 lat, a zakaz eksportu zabije nasze firmy w dwa lata – uważa branża złomowa.

Please login or register to see the article.