Informujemy, że  Rady Izby na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2023 roku w drodze uchwały postanowiła o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków IPHGZ na dzień 18 maja 2023 roku.