W dniach 20 i 21 kwietnia 2023 roku odbywa się IV edycja Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR w dziedzinie środowiska. Między innymi tematy poruszane  podczas Kongresu to świadomości biznesu i konsumentów, jako narzędzia dla zrównoważonego rozwoju, a także kaucyjności – jakie są potrzeby, możliwości i nadal ciągłe bariery w tym zakresie oraz aspekty GOZ.