W piątek 10 marca br. Prezes Izby wraz z Zarządem spotkał się z przedstawicielami MRiT w sprawie programów wsparcia dla branży złomowej w kontekście wysokich kosztów energii elektrycznej w prowadzeniu działalaności gospodarczej.