W dniu 20 października 2022 w Warszawie IPHGZ organizuje spotkanie dla Członków.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia będą  PROGNOZY  w szerokim kontekście aktywności biznesowej wobec obecnej sytuacji na krajowym 

oraz międzynarodowym rynku gospodarczym, w tym kontekscie zaprosiliśmy szanownych prelegentów, ktorzy zaprezentują w swoich wystąpieniach plany na najbliższe okresy, jako nieodzowny element naczyń połączonych w gospodarce.

zapraszamy

IPHGZ