Za nami Walne Zgromadzenie IPHGZ, ktore odbyło się 2 czerwca 2022 roku  w Gniewie. Serdecznie dziękujemy naszym Członkom za aktywny udział, partnerom za wsparcie, a nowej Radzie Izby gratulujemy.