Informujemy, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków IPHGZ, odbędzie się 2 czerwca 2022 roku w Gniewie, do zobaczenia.