Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku Izba ma nowy adres korespondencyjny:

IPHGZ

ul. Domaniewska 47 lok. 212

02-672 Warszawa

Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondecji juz na nowy adres.