Informujemy, że IPHGZ organizuje szkolenie na temat „Gospodarka odpadami w firmie, BDO – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów”,

które odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku w Warszawie, w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem IPHGZ.

Zapraszamy!