w dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie IPHGZ. Podczas spotkania, z zachowaniem wszelkich warunków higienicznych, głosowaliśmy za absolutorium dla działąjącej Rady, dokonaliśmy wyborów uzupełniających, zatwierdziliśmy budżet i plany działaności Izby. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne i przyniosło wiele korzyści. Z niecierpliwością oczekujemy na następne, a wszystkim obecnym dziękujemy za udział.