W dniach 9-11 października 2019 roku przedstawiciele naszej Izby czynnie uczestniczyli w 31. Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, które odbyły się w Poznaniu.  Wydarzenie to było miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Spotkaliśmy tam najważniejszych decydentów w branży, polityków, przedstawicieli administracji, świata nauki i biznesu.