Informujemy, że w dniu 23 września 2019 roku w Szczecinie już po raz kolejny odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Projektu "Zielona Stocznia w Polsce", w którym czynnie braliśmy udział. W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz inni zaproszeni goście.