Chcielibysmy poinforować, że w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjnosci polskiej gopspodarki poprzez udział w IPHGZ w BIR i EFR" , otrzymaliśmy z Ministerstwa Przedsiebirczości i Technologii doatcje na opłacenie składek członkowskich ww. organizacjach.

PPE PL MPG logo vertical rgb