Informujemy, że na portalu dostępne są do pobrania dane dotyczące eksportu i importu złomu w II kwartale 2016 r.