Do 31 sierpnia 2010 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Projektu Rozporządzenia Ministra Środwiska w sprawie opłat za umieszczanie odpadów na składowisku, do pobrania

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_07/46ad620baf7841140bff19cc1f4bde6d.pdf