Do 31 sieprnia 2010 roku twają konsultacje społeczne nad projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, do pobrania projekt aktu

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_07/a67791f51c808e9ac5399bd520b5d94b.pdf