Pozwy zbiorowe mają być osiągalne dla przedsiębiorców i poszkodowanych w wypadkach.

Rząd, po sześciu latach funkcjonowania postępowania grupowego ma zamiar przyśpieszyć tę procedurę a także bardziej ją upowszechnić.

Please login or register to see the article.