Kyiv Post podaje, iż Federation of Metal Manufacturers of Ukraine postuluje wprowadzenie limitów eksportu złomu w drugiej połowie bieżącego roku.

Please login or register to see the article.