3 marca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W trakcie posiedzenia ustalono, że 1 lipca 2015 roku uruchomione zostanie narzędzie on-line, służące do wyszukiwania czynnych podatników VAT. Ponadto, rozpatrywana ustawa przyjęta została wraz z poprawkami.

IPHGZ