Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia 2015 do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (druk 3077).

IPHGZ