Miło nam poinformować, że Izba Przemysłowo Handlowa Gospodarki Złomem bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.
W ramach konsultacji w dniu 21 listopada 2014 przedłożyliśmy swoje stanowisko panu Januszowi Cichoniowi – podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów.