USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach ( Dz.U. 2011 nr 64 poz. 332 )